Intel·ligència Artificial Simbòlica

En el centre de la tecnologia Inbenta

La nostra Plataforma d’Interacció amb el Client està impulsada per la Tecnologia Artificial Simbòlica, la qual permet d’automatitzar l’autoservei i de minimitzar alhora els esforços de formació.

Què és la Intel·ligència Artificial Simbòlica?

La Intel·ligència Artificial Simbòlica és un enfocament que entrena la Intel·ligència Artificial (IA) de la mateixa manera que aprèn el cervell humà. Aprèn a entendre el món formant representacions simbòliques internes del seu “món”.

Els símbols desenvolupen un paper vital en el procés de pensament i raonament humà. Aprenem tant objectes com conceptes abstractes, després creem regles per tractar aquests conceptes. Aquestes regles es poden formalitzar d’una manera que capturi el coneixement diari.

La Intel·ligència Artificial Simbòlica imita aquest mecanisme i intenta representar explícitament el coneixement humà a través de símbols i regles llegibles per l’ésser humà que permet la manipulació d’aquests símbols. La Intel·ligència Artificial Simbòlica implica la incorporació de regles de coneixement i comportament humans en programes informàtics.

Inbenta Symbolic AI

Diferències entre Intel·ligència Artificial Simbòlica d’Inbenta i aprenentatge automàtic

La Intel·ligència Artificial Simbòlica d’Inbenta s’utilitza per impulsar la tecnologia patentada i patentada de Processament de Llenguatge Natural. Aquests algoritmes, juntament amb el coneixement lèxic i semàntic acumulat, contingut en el Lèxic d’Inbenta, permeten els clients d’obtenir resultats òptims amb conjunts de dades mínims o fins, i tot sense formació. Aquest és un avantatge dels algoritmes d’aprenentatge automàtic de força bruta que sovint requereixen mesos d’”entrenament” i manteniment continu, a mida que s’agreguen conjunts de dades o expressions.

Com que es tracta d’un sistema de raonament basat en regles, la Intel·ligència Artificial Simbòlica permet també els seus desenvolupadors de visualitzar fàcilment la lògica darrera de les seves decisions. En cas d’un problema, els desenvolupadors poden seguir el seu comportament línea per línea i investigar els errors depenent de la instrucció de la màquina on s’hagin produït. Aquesta lògica es pot analitzar i solucionar els problemes en cas necessari.

Inbenta Symbolic AI architecture

Integració d’Inbenta
amb el vostre negoci

Demaneu una demostració per veure exemples en directe
i els resultats obtinguts per la PNL patentada per Inbenta

Consulti els nostres darrers articles