Symbolische KI

De kern van de Inbenta-technologie

Ons Klantinteractieplatform wordt gedreven door Symbolische KI waardoor maximale selfservice automatisering met minimale training mogelijk is.

Wat is Symbolische KI?

Symbolische KI is een benadering waarin Kunstmatige Intelligentie (KI) op dezelfde manier functioneert als waarop het menselijk brein leert. Deze intelligentievorm leert de wereld te begrijpen door het vormen van interne symbolische representaties van zijn wereld.

Symbolen spelen een cruciale rol in de menselijke gedachtegang en redeneringsprocessen. Wij leren zowel voorwerpen als abstracte begrippen kennen en maken dan regels om met deze concepten om te gaan. Deze regels kunnen zo geformaliseerd worden dat alledaagse kennis vastgelegd wordt.

Symbolische KI imiteert dit mechanisme en probeert uitdrukkelijk de menselijke kennis te representeren via door mensen leesbare symbolen en regels waardoor de hantering van deze symbolen mogelijk is. Symbolische KI leidt tot het inbouwen van menselijke kennis en gedragsregels in computerprogramma’s.

Inbenta Symbolic AI

Het verschil tussen de Symbolische KI van Inbenta en machine learning

De Symbolische KI van Inbenta wordt gebruikt voor onze gepatenteerde merktechnologie voor Natural Language Processing. Door deze algoritmen en de geaccumuleerde lexicale en semantische kennis in het Inbenta-Lexicon kunnen klanten optimale resultaten krijgen met minimale of zelfs geen trainingsdatasets. Dit is een aanzienlijk voordeel vergeleken met machine learning algoritmen die gebruikmaken van brute kracht waarvoor vaak maandenlange training en voortdurend onderhoud nodig zijn als er nieuwe datasets en/of uitingen worden toegevoegd.

Omdat Symbolische KI een op regels gebaseerd redeneringssysteem is, stelt deze haar ontwikkelaars eveneens in staat om makkelijk de logica achter de door deze intelligentievorm genomen beslissingen te visualiseren. Bij een probleem kunnen ontwikkelaars het gedrag ervan regel voor regel volgen en fouten onderzoeken in de machine-instructie waar deze hebben plaatsgevonden. Deze logica kan dan geanalyseerd en indien nodig verholpen worden.

Inbenta Symbolic AI architecture

Inbenta integreren
met uw bedrijf

Vraag een demo aan om live voorbeelden te zien
en resultaten verkregen door Inbenta’s gepatenteerde NLP

Lees onze laatste artikelen