Live Chat

Engaging, Intuitive, and Interactive

Klanten hebben graag het gevoel gewaardeerd te worden op het moment dat ze contact opnemen met een bedrijf. Dat is de reden waarom we Live Chat hebben ontwikkeld met kunstmatige intelligentie. Het is boeiend en reageert intuïtief op klanten die er contact mee hebben. Het maakt het voor medewerkers mogelijk om een voorgeschreven antwoord te versturen op makkelijk te beantwoorden vragen. Hierdoor kunnen medewerkers zich meer tot de klant richten dan op het antwoord. Dit verhoogt de klantbetrokkenheid en klanten zullen zich meer gewaardeerd voelen.

Finds Answers Intelligently and Personally

  • Increases Customer Engagement
  • Relieves Agents During Heavy Traffic
  • Creates a Customer Service Bar Above Your Competition
  • Show customers their value
  • Live Chat gedraagt zich als een echt persoon en geeft medewerkers de tijd om andere gesprekken af te handelen voordat ze verbinding maken met een nieuwe klant. Met behulp van semantische zoektechnologie vindt het en antwoordt het snel, intelligent en persoonlijk. Het verlicht het werk van medewerkers tijdens hoog ticket verkeer klanten te woord te staan en vragen te beantwoorden op een professionele en natuurlijke manier.

    Als klanten meer hulp nodig hebben of begeleid moeten worden in een probleem, blijft het systeem in verbinding met de klant en blijft zoeken naar antwoorden, terwijl medewerkers de voortgang kunnen controleren en zo nodig kunnen ingrijpen als dit nodig is. Live Chat geeft relevante en nauwkeurige antwoorden en kan meerdere klanten tegelijkertijd helpen. Het maakt contact met klanten en geeft ze het gevoel belangrijk te zijn en blijft bij ze tot dat het goede antwoord is gevonden of tot een medewerker het verder overneemt. Met Live Chat maakt het niet uit hoe druk het wordt; iedereen heeft het gevoel gewaardeerd te worden.