Tecnologia en llenguatge natural


Ajudar els ordinadors a entendre els humans

Una llengua natural és aquella que fem servir els humans per comunicar-nos en el nostre dia a dia. L’anglès, el català, el castellà, … són exemples de llengües naturals: tenen sintaxi i compleixen amb els principis d’economia i optimitat, tot i que poden contenir moltes ambigüitats. Han evolucionat de la mà de la humanitat: els humans hem creat totes les llengües naturals, però cap humà en particular ha creat cap llengua natural en concret..

Per contra, els llenguatges formals són aquells que es fan servir per a transferir informació, i no contenen cap tipus d’ambigüitat. La notació matemàtica, l’XML, SQL i PHP són exemples d’aquests llenguatges formals.

Els ordinadors funcionen de manera molt eficaç amb els llenguatges formals, però un dels reptes majors de les ciències de la computació és la creació d’ordinadors que siguin capaços d’entendre el Llenguatge Natural. Per això hi ha tot un camp entre la lingüística i la informàtica que estudia les interaccions entre les màquines i els llenguatges naturals dels humans: el Processament del Llenguatge Natural (PLN).

Marcs teòrics lingüístics com la Teoria Sentit-Text (MTT), que tracten de la construcció de models per les llengües, han permès que els ordinadors processin ell llenguatge natural i comencin a entendre el significat que conté el llenguatge humà.

Gràcies a l’ús d’aquests marcs teòrics i models computacionals de PLN, Inbenta ha pogut crear el seu cercador semàntic (Inbenta Semantic Search Engine), que permet que els usuaris de diferents supports online puguin trobar informació complexa fent preguntes incompletes, ambígües, en els seu propi idioma.

 

Integració d’Inbenta
amb el vostre negoci

Demaneu una demostració per veure exemples en directe
i els resultats obtinguts per la PNL patentada per Inbenta

Consulti els nostres darrers articles