Lèxic

En el centre de la tecnologia
d’Inbenta

El Lèxic d’Inbenta és una base de dades patentada que descriu un llenguatge humà i el món on es parla d’aquest llenguatge, fent servir símbols i les seves relacions semàntiques. Juntament amb la nostra tecnologia d’Intel·ligència Artificial Simbòlica, aquest Lèxic és el que fa que la nostra Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client sigui tan poderosa.

En poques paraules, el nostre Lèxic és com un enorme diccionari que conté centenars de milers de relacions semàntiques. S’organitza en tres “capes”:

  • La primera capa és la capa base, la qual cosa significa que és una capa comuna que defineix un idioma específic (anglès, espanyol, francès, portuguès, japonès, etc.).
  • La segona capa és comuna per a sectors específics, com ara la banca i els serveis financers, el comerç electrònic, el sector de les assegurances, viatges, telecomunicacions, etc.
  • La tercera i darrera capa és específica a cadascun dels nostres clients i assegura que la coincidència entre les preguntes dels usuaris i les respostes contingudes en la base de coneixement s’optimitzi afegint el vocabulari específic utilitzat per cada client.
Inbenta Lexicon pyramid

El nostre equip de lingüistes computacionals està en constant expansió i millorant el Lèxic perquè la seva comprensió del món millori dia a dia.

El nostre Lèxic es basa en la teoria del significat i no requereix una llarga formació. Quan connectem el contingut dels nostres clients al Lèxic i a la tecnologia PLN impulsada per Intel·ligència Artificial Simbòlica, la Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client podrà entendre el significat de les consultes dels usuaris i ajudar-los a trobar respostes precises a les seves preguntes. S’adapta en funció del context detectat i permet la Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client d’Inbenta d’operar de manera eficient quant a producció i seguir millorant amb el temps.

Integració d’Inbenta
amb el vostre negoci

Demaneu una demostració per veure exemples en directe
i els resultats obtinguts per la PNL patentada per Inbenta

Consulti els nostres darrers articles