La Teoria Sentit-Text

Un marc lingüístic únic

Inbenta ha implementat el seu software basat en la Teoria Sentit Text i la seva forma de concebre el llenguatge natural a partir d’un lèxic i de la seva semàntica. D’aquesta manera, l’equip lingüístic d’Inbenta ha creat una sèrie de descripcions específiques i detallades de les unitat lèxiques en diferents llengües.
 
La Teoria Sentit Text és un marc lingüístic creat per Aleksandr Žolkovskij e Igor Mel’čuk, per la construcció de models de llenguatge natural. La teoria proporciona una base extensa i elaborada per la descripció lingüística i, gràcies al seu caràcter formal, s’adapta a la perfecció amb les aplicacions informàtiques.
 
Un descobriment important de la teoria lingüística Sentit Text va ser reconèixer que els elements del lèxic (unitats lèxiques) d’una llengua poden relacionar-se entre si en un sentit abstracte. Aquestes relacions es representen mitjançant Funcions Lèxiques (FL). Així la descripció del lèxic és fonamental per Inbenta.
 
Les Funcions Lèxiques són una eina especialment dissenyada per representar formalment les relacions entre unitats lèxiques, de manera que podem formalitzar i descriure d’una manera relativament senzilla la complexa xarxa de relacions lèxiques que presenten les llengües, així com assignar un pes semàntic a cada element en una frase. Encara que el més important és que ens permet relacionar significats anàlegs independenment de la forma en la qual es presenten.
 
Les llengües són més restrictives del que poden aparentar en un primer moment. Així, en la majoria de casos, en algún moment ens trobem amb expressions fixades. Encara que existeixen diferents graus de rigidesa, al capdavall es tracta d’expressions fixades, i s’han de descriure segons les seves caracaterístiques; per exemple:
  • Obtenir un resultat
  • Fer un favor
  • Formular una pregunta
  • Aixecar un edifici
Tots aquests exemples demostren que la col·locació és important pel lèxic, ja que no trobarem en un text “formular un favor” o “aixecar una pregunta”. De fet, el factor més important per analitzar aquestes frases és que des del punt de vista del significat, els elements no tenen el mateix valor semàntic. Com demostren aquests exemples, el primer element amb prou feines proporcina informació, i tot el pes semàntic es concentra en el segon element.
 
El prunt cruial és que la relació semàntica entre el primer i el segon element és exactament la mateixa en tots els exemples. Grosso modo, estem dient “Fer X” (una broma, un petó, una pregunta, un edifici). Aquest tipus de relació es representa mitjançant la funció lèxica “Oper”.
 
La Teoria Sentit Text té uns 60 tipus de funcions lèxiques que permeten, entre altres coses, la descripció de relacions com la sinonímia (comprar i adquirir són accions idèntiques), hiperonímia/homonímia (un gos és un tipus d’animal) o altres relacions entre les unitat lèxiques des d’un punt de vista oracional, com l’Oper mencionat amb anterioritat. Un altre exemple com: a una persona que fuma molt se’l pot anomenar “fumador empedernït”, però si una persona compra molt no se l’anomenarà “comprador empedernït, sinó “comprador compulsiu”.
 
Els lingüistes d’Inbenta s’encarreguen d’adaptar els principis de la Teoria Sentit Text i descriure les diferents llengües que reconeix el sistema. L’objectiu és que el nostre sistema de cerca semàntic entengui correctament preguntes d’usuari completament diferents en aparença però amb el mateix significat, de manera que els usuaris sempre obtenen els millors resultats a les seves consultes.
 
Pensem en un altre exemple amb possibles preguntes d’usuari:
  • comprar un bitllet per una persona amb excés de pes
  • Vull comprar un bitllet per una persona obesa
Encara que les paraules són diferents, en ambdos casos el significat és el mateix, així que les dues preguntes haurien d’obtenir el mateix resultat. El motor de cerca semàntic d’Inbenta està construït a partir d’una xarxa rica i complexa de relacions lèxiques amb la finalitat d’entendre allò que volen dir els usuaris amb les seves consultes, sense importar les paraules exactes utilitzades per formular les seves consultes.
 
Inbenta va patrocinar la 5a Conferència Internacional de la Teoria Sentit Text al 2011, que es va celebrar a Barcelona.

Integració d’Inbenta
amb el vostre negoci

Demaneu una demostració per veure exemples en directe
i els resultats obtinguts per la PNL patentada per Inbenta

Consulti els nostres darrers articles