Intel·ligència artificial

Tecnologia que viu

Artificial Intelligence

Segons Steven Hawkings el lliure albir és tan sols una sèrie de moments col·lectius que intereactuen entre causa i efecte. Amb el temps, després de moltes proves i errors, hem aconseguit crear peces complexes de tecnologia que han començat a pensar com a humans.

La nostra natura ens empeny a dissenyar basant-nos en nosaltres mateixos. Primer vam crear màquines que podien resoldre problemes mitjançant paràmetres de veritable i fals. Actualment, estem desenvolupant màquines que troben la veritat a partir del significat. Aquestes màquines són la primera onada en un futur on els humans podran interactuar de manera intel·ligent amb elles.

Som especialistes en IA basada en màquines que entenen el llenguatge humà. Perquè la nostra IA funcioni, organitzem uns continguts específics a la nostra base de coneixement. Bàsicament és un cervell dissenyat per organitzar uns continguts específics de cara a les possibles preguntes que els humans poden formular. És com tenir respostes vives a l’interior del lloc web esperant que algú formuli una pregunta.

Per accedir a aquestes respostes es necessita un trigger (desencadenant) contextual que crea una connexió igual que un humà necessita un punt de referència per crear un intercanvi recíproc. El nostre trigger està creat mitjançant un motor de cerca intel·ligent que efectua les cerces basant-se en el significat contextual de les preguntes d’usuari en comptes de les paraules clau. Això permet que la nostra IA entengui a la perfecció el llenguatge humà

Integració d’Inbenta
amb el vostre negoci

Demaneu una demostració per veure exemples en directe
i els resultats obtinguts per la PNL patentada per Inbenta

Consulti els nostres darrers articles