Integrar Inbenta serà fàcil i ràpid per a l'equip de desenvolupament

Inbenta Integrations

Integrar l’aplicació d’autoservei d’Inbenta

Inbenta proporciona grans possibilitats als seus clients per connectar l’aplicació d’autoservei i el motor de cerca semàntica a un lloc web o qualsevol altre tipus d’aplicació per al client.
Les integracions més populars que proporcionem inclouen tecnologia punta disponible en HTML4 així com tecnologies adaptades a la majoria de versions i als navegadors més populars.
El nostre equip us ajudarà a trobar l’opció que millor s’adapti a les vostres necessitats sense cap cost afegit.
  • JavaScript: Es tracta del mecanisme d’integració més versàtil, senzill i ràpid. Solament s’ha d’incloure una línia de JavaScript que accedirà a una funcionalitat d’Inbenta mitjançant un script que estableix comunicació JSONP directament entre el navegador de l’usuari i els serveis d’Inbenta. L’script tracta qualsevol cerca necessària per carregar la interfície d’usuari i integra la resposta a l’estructura de la pàgina.
  • APIs d’alt nivell: Pels clients que decideixen encarregar-se ells mateixos de la capa de presentació del motor de cerca, Inbenta proporciona una API d’alt nivell mitjançant: JSON, XML o SOAP.
  • Pop-ups: Amb aquest tipus d’integració, l’aplicació externa té certa independència de l’entorn del client, ja que el motor de cerca semàntic d’Inbenta s’obre en una finestra externa, de manera que l’usuari pot continuar cercant o navegant pel lloc web en funció de la finestra que es mostri en aquell moment.
  • Frames o iFrames (marcs o marcs incorporats): L’aplicació externa està completament integrada a l’entorn client. La caixa de cerca i els altres elements de navegació formen part del portal del client i només la pàgina de resultats pertany a l’aplicació externa. La impressió final és que tot el procés de cerca s’executa al lloc web.
  • Lightbox: Lightbox és una aplicació JavaScript en forma de diàleg modal. Requereix JavaScript y els navegadors no poden bloquejar-lo a no ser que el JavaScript estigui deshabilitat. Utilitza div per integrar el motor de cerca semàntic d’Inbenta i inclou un iFrame dintre de l’àrea de cerca.

Integració de la base de coneixement d’Inbenta

Inbenta propociona un complet gestor de base de coneixement. Existeixen dues opcions per integrar la base de coneixement:

  • Utilitzar Backstage per editar el contingut i emmagatzemar-lo a la nostra infraestructura de núvol.
  • Editar el contingut a la infraestructura o web del client i deixar que Inbenta l’indexi a la seva base de coneixement.
  • Si el contingut està a Zendesk, Inbenta utilitza les APIs de Zendesk per accedir a la base de coneixement i implementar la cerca en llenguatge natural a sobre de Zendesk.

Integrar l’aplicació d’autoservei d’Inbenta

La integració del sistema de Ticketing és senzilla. Tan sols requereix algunes modificacions de configuració als arxius d’instal·lació del correu electrònic del client.
 
Totes les adreces de correu electrònic des de les quals el client pot rebre correus es redireccionen a [email protected]<elvostredomini>.com o a <elvostredomini>[email protected]
 
D’aquesta manera, tots els correus entrants de support es redireccionen a Inbenta. Així, Inbenta pot enviar correus en nom del departament de suport de l’empresa en qüestió. Només s’ha de configurar l’SMTP perquè el servidor d’Inbenta pugui accedir, i proporcionar l’adreça SMTP i les credencials d’accés a Inbenta.
 
Quan s’utilitza la solució d’autoservei d’Inbenta, els formularis de contacte s’envien com a correus entrants directament al sistema de Ticketing d’Inbenta, així que no és necessari efectuar configuracions adicionals des de la pàgina web.