Inbenta Academy

Converteix-te en un expert
en la automatització

Descobriu més que les millors pràctiques i rebeu formació pràctica per a experts

La nostra plataforma automatitzada de gestió d’interaccions amb els clients és fàcil d’implementar per empreses de tot el món per millorar la satisfacció dels clients, reduir els costos d’assistència i augmentar els ingressos.

El nostre objectiu és convertir-vos en un expert, per això hem creat l’Inbenta Academy, un programa de formació per treure el màxim profit dels productes d’Inbenta.

Des de la conceptualització del xatbot o la base de coneixement fins al desenvolupament, el nostre equip us proporcionarà totes les claus per assolir els vostres objectius i maximitzar el ROI.

Explora el poder de la Intel·ligència Artificial
i el Processament de Llenguatge Natural
per als teus clients i agents

Servei
Inbenta Set Up

El Servei de Set Up Inbenta Academy és un paquet de suport dissenyat exclusivament per fer que la configuració inicial dels productes d’Inbenta sigui fàcil i èxitosa.

Aquest programa ofereix un assessorament integral per a cadascuna de les diferents fases requerides per implementar els nostres productes a producció.

Inbenta Academy Set Up Service Module

Inbenta Academy Linguistic Quality Assurance Module

Linguistic Quality
Assurance Pack

El paquet de productes d’Inbenta proporciona una gran quantitat de dades i estadístiques per ajudar els usuaris a analitzar el rendiment del sistema i realitzar una anàlisi de Gap de contingut que identifiqui els temes que falten a la Base de Coneixement.

Per tal d’ajudar als nostres clients a monitoritzar el rendiment i acompliment del sistema, millorar les Bases de Coneixement i retroalimentar diccionaris, Inbenta ofereix el servei “Linguistic Quality Assurance Pack” que inclou un paquet de 8 hores en què el nostre equip d’Enginyers de Coneixement realitza totes les anàlisis necessàries per ajudar amb aquesta millora. Aquest paquet està dissenyat per cobrir 1 idioma, i els nostres clients més exitosos contracten aquest paquet mensualment.

Aquest paquet s’alinea amb un marc de consulta general que inclou un enfocament en quatre passos: revisar el contingut, dissenyar estratègies de contingut, personalitzar el lèxic i realitzar anàlisis de gaps de contingut.

In-depth
Inbenta Academy (avançat)

La formació dels equips implicats en els productes Inbenta és vital per ajudar-los a comprendre en profunditat com s’han d’aplicar les funcionalitats de la millor manera possible.

El programa “In-depth Inbenta Academy” ofereix una àmplia gamma de cursos i tallers perquè usuaris de diferents perfils puguin treure el màxim partit a la plataforma Inbenta.

Els cursos estan dissenyats per cobrir totes les possibles necessitats de coneixement relacionades amb les diferents funcionalitats de la Plataforma Inbenta i s’impartiran en funció de el cas d’ús de cada client.

In-Depth Inbenta Academy