Chatbot

Desenvolupar converses transaccionals intel·ligents automatitzades

Aprofiti el poder de la Intel·ligència Artificial Simbòlica per augmentar la satisfacció del client gràcies a l’assistent de veu amb IA d’Inbenta

Els seus clients desitgen i esperen un accés immediat a la informació que els permeti de resoldre un problema o de fer una compra. Quan aquestes expectatives no es compleixen, la satisfacció del client ràpidament es deteriora.

Amb un Assistent de veu amb IA que comprengui realment el que el client li vol dir, ràpidament s’obté la informació rellevant que pot ajudar a convertir un possible client frustrat en un client fidel. La qüestió no és si s’ha de fer servir un assistent de veu; la qüestió és si ha escollit l’assistent de veu que millor serveix als seus clients, agents i negoci.

Amb 15 anys d’experiència i més de 250 clients arreu del món, Inbenta pot ajudar-li a millorar la forma com interactua amb els clients. L’Assistent de veu amb IA d’Inbenta fa front automàticament a converses complexes amb una formació mínima.

A diferència dels assistents de veu basats en paraules clau, l’assistent de veu d’Inbenta utilitza Intel·ligència Artificial Simbòlica per impulsar la seva Tecnologia de Processament de Llenguatge Natural, permetent-li comprendre els llenguatges humans en totes les seves variants. Pot detectar el significat de les paraules i expressions sense haver de recórrer a llargues formacions sobre dades com demanen els algoritmes d’aprenentatge automàtic de força bruta.

El resultat és una IA explicable que es pot desplegar en qüestió de dies i es pot ajustar i millorar amb el temps per aconseguir taxes de resposta encara més altes, a més d’unes majors taxes de resolució.

Proporcionar assistència intel·ligent i personalitzada
amb el mòdul Chatbot de Inbenta

Doneu suport als vostres clients i agents per igual gràcies a un chatbot AI que entén el context i els fa sentir escoltats i entesos, cosa que beneficia la vostra organització durant el camí.

Comunicació fluida a través de tots els canals

Fins a un 95 % de taxes de resposta correcta

Un Assistent de veu amb IA versàtil i efectiu

L’Assistent de veu amb IA d’Inbenta no només ofereix la informació més rellevant sinó que també pot executar processos i operacions de back-end. Afegeix funcions addicionals a través de Webhooks, des d’integracions CRM i sistemes de facturació fins a qualsevol programari que necessiti connectar al seu assistent.

A més de la seva base de coneixement, l’Assistent de veu d’Inbenta es pot connectar a una varietat de fonts de contingut, des de llocs de suport o sistemes de gestió de continguts fins a aplicacions de suport de tercers. La federació de fonts de contingut garanteix que sempre es presenti algun tipus d’informació, fins i tot si el contingut adient en aquest cas no ha estat incorporat encara a la base de coneixement. 

Si malgrat totes aquestes funcionalitats, l’Assistent de veu amb IA d’Inbenta detecta que cal la intervenció d’una persona, aquest oferirà la via adequada per transferir la conversa directament a un dels seus agents d’atenció al client.

Una potent plataforma per a l’assistent de veu amb IA

Espai de treball intuïtiu i complet d’Inbenta que ofereix una senzilla manera de monitorar el rendiment del seu assistent de veu d’Inbenta, a partir de panells de control i analítiques. El nostre back-office li permet administrar el bot amb total autonomia i fer els canvis necessaris sense haver de demanar ni esperar ajut per implementar-los. També pot personalitzar el flux i les vies de conversa gràcies al gestor de diàleg. De manera similar, els fluxos del centre de trucades s’utilitzen per definir com els agents manegen diverses situacions.

L’Assistent de veu d’Inbenta s’integra amb nombroses plataformes de tercers a través d’un gran nombre de webhooks, API i connectors SDK. Visiti el Centre d’Integracions per a més informació.

Descobreixi totes les característiques disponibles de forma nativa amb el mòdul per a l’Assistent de veu d’Inbenta

Reconeixement del context

Entén el context de les consultes gràcies a un Lèxic i a un motor de cerca semàntic exhaustius.

Bot federat

Connectat a una varietat de fonts de contingut per maximitzar la taxa de resposta.

Intel·ligència transaccional

Permet els usuaris de finalitzar transaccions sense abandonar la plataforma de l’assistent de veu.

Variables i Entitats

Admet variables i entitats per a una experiència d’usuari personalitzada.

Escalada directa

Connecta de manera directa l’usuari amb un agent en directe, si detecta aquesta necessitat.

Monitoratge del rendiment simplificat

Els panells intuïtius i exhaustius supervisen els indicadors clau de rendiment.

Ampli catàleg d’integracions de tercers

Es connecta a plataformes de tercers a través de webhooks, API i connectors SDK.

SDK per a Javascript

Impulsa SDK per a Javascript desenvolupat per Inbenta.

NPL que identifica els matisos en més de 30 idiomes

Inbenta utilitza la tecnologia de Processament de Llenguatge Natural (PLN) impulsada amb Intel·ligència Artificial Simbòlica al seu nucli. Aquesta tecnologia pròpia i patentada, juntament amb el Lèxic d’Inbenta, una base de dades propietària que descriu un llenguatge humà i l’univers on aquest llenguatge és parlat, permet la Plataforma d’Interacció amb el Client d’Inbenta de conèixer el significat de les paraules.

La funció de detecció d’intencions que incorpora aquesta tecnologia permet l’Assistent de veu amb IA d’Inbenta de respondre les preguntes dels usuaris amb una precisió mai abans vista. A través de la combinació única d’Intel·ligència Artificial Simbòlica i Tecnologia PLN, l’Assistent de veu pot adaptar de forma dinàmica el seu comportament i les respostes, en base a un context detectat. Això resulta en converses efectives, conversions maximitzades i usuaris satisfets.

Gràcies al nostre compromís amb la millora contínua de la qualitat en més de 30 idiomes, pot estar segur que l’Assistent de veu amb IA entendrà els seus clients en qualsevol idioma que parlin.