Plataforma

Utilitzeu la tecnologia d’Intel·ligència Artificial simbòlica d’Inbenta i Processament del llenguatge natural per automatitzar les interaccions dels vostres clients, millorar la satisfacció dels clients i la fidelització de la vostra marca. Beneficieu-vos d’una plataforma que no necessita dades per aprendre

Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client amb Intel·ligència Artificial Simbòlica
per maximitzar l’autoservei

La Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client d’Inbenta, completament automatitzada, permet les empreses de comunicar-se, de gestionar i de seguir tots els compromisos del client. El disseny intraoperatori dels seus mòduls permet converses fluides a través de diversos canals. Iniciï una conversa en un lloc web i continuï en un mòbil.

La combinació de la Intel·ligència Artificial Simbòlica i el Processament de Llenguatge Natural d’Inbenta fa que les interaccions dels consumidors en tots els canals siguin més intuïtives.

Milloreu la gestió de les interaccions dels vostres clients gràcies a l’automatització

Ajudeu els vostres agents amb eines automatitzades perquè puguin proporcionar una excel·lent experiència del client.

Millorar la satisfacció del client

Milloreu els temps de resolució alliberant els vostres agents de sol·licituds de suport rutinàries de nivell 1.

Augmenteu el ROI

Ajudeu els vostres agents a ser més productius gràcies a les eines d’autoservei i automatització.

Assoleix els objectius empresarials de Experiència del Client

Gestionar els costos, complir els SLA i optimitzar l’experiència dels clients que aporten alt valor.

Beneficiï’s d’una IA explicable que no requereix formació

Gestioni totes les interaccions amb els seus clients en una sola interfície exhaustiva i fàcil d’usar. A partir del assistent de veu amb IA, la seva base de coneixement per al motor de cerca, la Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client d’Inbenta permet editar continguts, monitorar el rendiment i realitzar anàlisis de carències en una sola eina federada.

En capacitar els visitants del seu lloc web ajudant-los a trobar respostes a les seves preguntes de manera automatizada, la nostra Plataforma de Gestió d’Interaccions amb el Client redueix el nombre de sol·licituds que rep el seu centre de contacte o equip de suport, alliberant temps perquè puguin fer front a consultes més complexes.

Aquest potent conjunt d’eines optimitza l’experiència de l’usuari. El resultat és l’augment de la satisfacció del client, la qual contribueix a obtenir unes majors taxes de conversió i ROI general.

La Plataforma d’Interacció amb el Client d’Inbenta es torna cada vegada més intel·ligent gràcies a la recopilació de dades mentre respon a les consultes dels clients o possibles clients.