Tecnocom

Tecnocom és una de les cinc companyies més grans al sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Espanya, amb expansió també a Llatinoamèrica.