Solbank

Solbank és una marca del Grup Banc Sabadell. La seva àrea de negoci està enfocada a oferir productes i serveis per a operacions com la compra d'un habitatge o el trasllat d'un client a un país estranger.