Ministeri de l’Interior

El Ministeri de l'Interior d'Espanya és un dels departaments ministerials en què es divideix el Govern d’Espanya. Inbenta ha contribuït amb la seva tecnologia i el seu servei a la implantació d’assessors virtuals per donar informació i ajuda durant els processos electorals de l’any 2008 i per a les eleccions al parlament europeu de l’any 2009.

El Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya va seleccionar el cercador semàntic desenvolupat per Inbenta per a les eleccions al Parlament Europeu del 2009, les eleccions generals del 2011 i les eleccions al Parlament andalús del 2012.