ICFES

ICFES són les sigles de l'Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

És l'entitat governamental encarregada de promoure l'educació superior a Colòmbia. Fou creada originalment perquè evalués els alumnes d'últim any de batxillerat mitjançant una prova d'estat anomenada Examen ICFES, el resultat de la qual es té molt en compte per diverses universitats en llurs processos d'admissió.

L’Agent Virtual a la web www.icfes.gov.co ajuda els estudiants a resoldre els dubtes relacionats amb l’educació a Colòmbia: temes administratius, la localització dels centres o els horaris dels exàmens i les avaluacions són alguns dels temes que cubreix l’Agent Virtual. Els usuaris poden formular les seves preguntes en llenguatge natural.