Grasshopper

Inbenta està present a la web de Grasshopper, a les pàgines de “Support”, “Knowledge Base” i “Submit a Request”. En aquesta configuració, els clients de Grasshopper reben respostes inmediates i rellevants a les seves preguntes, formulades en una capseta de cerca o en un formulari de correu electrònic.

Una setmana després de la seva implementació, Inbenta va generar una tasa de resposta de més del 93% i va reduïr en 22,9% el número de emails que rebia el servei d’atenció al client de Grasshopper.