Gas Natural Fenosa

Inbenta està present en cada secció de www.gasnaturalfenosa.com: algunes seccions tenen una capseta de cerca semàntica que ajuda els usuaris a trobar la informació que busquen a la web; d’altres inclouen un sistema de pregunta/resposta més desenvolupat amb FAQs.

La cerca semàntica desenvolupada per Inbenta per a Gas Natural Fenosa està disponible en tots els idiomes de la web i s’anirà afegint gradualment a totes les webs corporatives a tots els països als quals el Grup està present.