Claro

Inbenta utilitza el Processament del Llenguatge Natural i la Cerca Semàntica per contestar les preguntes dels clients de Claro de forma ràpida, fàcil i, sobretot, amb respostes que tinguin sentit. D’ençà que treballa amb Inbenta, Claro ha evitat milers de correus electrònics i trucades als centres d’ajuda, i ha reduït així els costos de suport al client.