Bankia

Bankia és una institució financera nascuda a partir de la integració de set caixes d'estalvis espanyoles, i que té un perímetre de consolidació en què s'hi inclouen 385 societats dedicades a activitats diverses com ara assegurances, gestió d'actius, prestació de finançament, serveis, promoció i gestió d'actius immobiliaris.