Banc Sabadell

Banc Sabadell és el quart grup bancari espanyol, integrat per diferents bancs, marques, societats filials i societats participades que abasten tots els àmbits del negoci financer