Anacom

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) (abans coneguda com l'Institut de Comunicacions de Portugal, ICP) és l'entitat reguladora dels sectors de comunicacions electròniques i els serveis postals a Portugal, tot assegurant la representació nacional dels assumptes internacionals rellevants.

La secció Anacom Respon de www.anacom.pt proporciona informació i ajuda els usuaris a resoldre els seus dubtes sobre qualsevol tema relacionat amb les telecomunicacions a Portugal (per exemple, detalls sobre els seus contractes, com presentar una reclamació o quins són els preus dels números de telèfon amb tarificació especial), gràcies a un cercador semàntic. El projecte està disponible en Portuguès.