Allianz

Líder al mercat espanyol, Allianz Seguros és una companyia de referència al mercat assegurador espanyol. L’any 2009, la companyia es va situar entre els primers llocs dels rànquing per primes, amb més de 3.000.000 clients i 2.687,5 milions d’euros en facturació.

L’assistent virtual d’Allianz ajuda els usuaris a trobar informació sobre les assegurances oferides per la companyia, en llenguatge natural.