Agència Catalana de Turisme

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega del desenvolupament del sector turístic a través de polítiques de promoció dels mercats turístics.