Abanca

Amb Inbenta, Abanca pot resoldre els dubtes dels clients mitjançant una gran experiència d’autoservei. Els usuaris obtenen resultats rellevants a les seves preguntes gràcies al Processament del Llenguatge Natural sense haver de contactar directament amb el banc.