La Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, nom comercial Bancaja, és una Entitat de Crèdit espanyola de naturalesa fundacional i caràcter benèfic-social, l'objectiu de la qual és contribuir al a consecució dels interessos generals, a través del desenvolupament econòmic i social a la seva zona d'actuació.

El cercador de l’intranet de Bancaja proporciona un sistema eficaç de cerca pels seus empleats que s’actualitza diàriament.