Respostes enllaunades

Fàcil de trobar, fàcil de respondre...

Què passa quan li dones el poder de la tecnologia del llenguatge natural als agents dels centres de suport al client? Que una característica del correu electrònic passa a ser el seguiment intel·ligent de les resolucions de tickets de client, que es fa de forma eficient i congruent. En lloc de desplaçar-se a través de centenars de respostes enllaunades, cosa que pot ser molt llarga i disminueix l'eficiència del treball, hem creat un email per atendre al client més ràpid. Amb les respostes enllaunades, dins del sistema de llenguatge natural d'Inbenta , el seu equip d'atenció al client serà capaç de localitzar la resposta correcta usant una caixa de cerca que funciona amb llenguatge natural.

Fàcil d'entendre per a tothom

  • Augmenta l'eficiència de l'agent en un 60%
  • Sempre respostes estàndard i congruents
  • Millora la satisfacció del client
  • Disminueix la fatiga de l'agent
  • Els agents de suport al client volen resoldre els correus electrònics de suport el més ràpid possible. Un centre d’atenció al client pot tenir centenars o milers de respostes -gairebé llestes- per a la resolució de tickets. Aquestes respostes es denominen sovint “respostes enllaunades “. I sovint, el repte per als agents, és trobar la resposta enllaunada just en el moment adequat, sobretot a mesura que el nombre de respostes enllaunades augmenta. Una altra resposta enllaunada podria no ser útil en un lloc web, a causa de la informació que falta o accions manuals pesades que s’han de dur a terme per part dels agents i que poden alentir el flux de treball.

    Retorna les respostes ràpidament a les resolucions immediates amb les respostes enllaunades impulsades per la tecnologia del llenguatge natural. Les respostes enllaunades en el sistema d’Inbenta permeten als agents trobar respostes estàndard fàcilment pel sistema de tickets, ja que cerquen mitjançant la nostra tecnologia del llenguatge natural. Fer que la seva base de coneixements sigui flexible amb la nostra funció de “resposta enllaunada”, oferir respostes actualitzades a les preguntes més freqüents i mantenir-se al dia amb els continguts de la web. Creem un portal en el qual els agents i els clients poden accedir a la base de coneixements i al conjunt de preguntes més freqüents, això dóna respostes personalitzades a les seves necessitats específiques.