Respostes Automàtiques

Proporciona Respostes Correctes a Preguntes Comunes Automàticament

Proporciona un servei més ràpid, disminueix la càrrega de treball i el volum de trucades del centre de suport al client abans que sigui ingestionable. Amb les Respostes Automàtiques relacionem un contingut específic amb les seves preguntes més freqüents de manera que es pot contestar un gran nombre de tickets de cop. Utilitzem el llenguatge natural en les nostres Respostes Automàtiques per minimitzar el risc que agents i clients enviïn o rebin informació errònia que històricament pot convertir una simple resposta d'una hora en una resposta de 24 hores.

Estableix rècords en resolució de tickets

  • Proporciona Respostes Detallades a Preguntes Comunes
  • Amplia la Capacitat del Servei a Client
  • Servei Ràpid
  • Disminueix la Càrrega de Treball del Call Center
  • Disminueix el Volum de Trucades
  • Proporciona respostes correctes a preguntes comunes que fan els usuaris. Davant de diferents tipus de preguntes comunes o si les consultes dels teus clients són similars però tenen un context diferent la nostra tecnologia de Llenguatge Naural serà capaç de diferenciar entre els tipus de preguntes d’usuari i ajudar als teus agents a enviar les respostes correctes.

    Aquests missatges d’autoresposta responen a moltes de les preguntes responsables de la majoria del tràfic de tickets. Els agents poden localitzar i enviar les respostes als clients mitjançant la cerca del llenguatge natural quan el volum de trucades és alt. Amb les Respostes Automàtiques establiràs rècords pel que fa al temps de resposta de tickets, amb respostes intel·ligents i personalitzades.