Gestió del Correu Electrònic

Dóna la mateixa importància a totes les consultes

Totes les preguntes dels clients haurien de ser valorades per igual. Amb aquesta idea vam dissenyar els nostres sistemes de gestió de correu electrònic. Per diferenciar la teva companyia de la competència et proposem un sistema que et permetrà respondre els correus a temps i de manera professional. Mentre el sistema de gestió de correu electrònic respon a la majoria de consultes del centre d'atenció al client, els agents es poden focalitzar en preguntes de més pes alhora que tothom rep les seves respostes amb la mateixa atenció i valor.

Gestiona Grans Volums de Correus

  • Gestiona Grans Volums de Correus Electrònics
  • Redueix l'entrada de Trucades als Agents
  • Recomana Respostes als Agents
  • Disminueix el nombre de tickets al Departament
  • Proporciona al client la resposta adequada de manera ràpida
  • El Sistema de Gestió de Correu Electrònic d’Inbenta permet gestionar grans volums de correus de clients i formularis en línia de manera ràpida i efectiva, de manera que només els correus no resolts arribaran al departament de gestió de correus de la teva empresa. Això permetrà estalviar temps i recursos econòmics pel que fa a les consultes de client sense valor afegit.

    Mitjançant l’entorn del Backstage, les eines de gestió de correu permeten gestionar l’entrada de correus i de formularis en línia. Amb aquestes eines es pot automatitzar l’enrutament del correu electrònic, monitoritzar la informació i enviar acords de nivell de servei fàcilment. També permeten enviar respostes automàtiques i recomanar respostes als agents sobre el contingut fent ús de la nostra exclusiva tecnologia juntament amb les eines d’anàlisi intel·ligents.