Clúster Semàntic

El clúster semàntic ajuda a comprendre plenament les demandes dels usuaris mitjançant l’agrupació de les consultes de cerca semànticament equivalents, en grups . Extreu centenars de milers de comentaris d’Internet, i els agrupa per sentit , crea grups de comentaris que són similars en significat. Aquests grups poden cobrir més del 90% de totes les consultes dels clients, proporcionant així la base més sòlida per a la comprensió de les necessitats reals dels usuaris.

Cada agrupació semàntica permet prestar atenció a la qualitat de servei al client. Permet veure el que són les preocupacions més importants dels clients , mentre que la crea respostes per ells abans que les demanin. Amb coneixements sobre el funcionament del seu sistema de lliurament, preus dels productes; la retroalimentació és crucial sobre les campanyes de comunicació que seran capaces de personalitzar el contingut en funció de les necessitats del seu públic.