Cerca Ecommerce

Fes que els Teus Clients Trobin el Que Volen Comprar Fàcilment

Ara més que mai hi ha clients que compren online i, tot i que les empreses de màrqueting online es gasten enormes quantitats de diners en aconseguir que els clients visitin la seva pàgina web, és molt fàcil que perdin clients si l'experiència de cerca a la web és deficient. Aquí és on apareix el Processament del Llenguatge Natural per incrementar la probabilitat d'aconseguir que els visitants es converteixin en compradors.

Busquem Per Significat, No per Paraules Clau

 • Incrementa la ràtio de cerca a compra

 • Ofereix resultats acurats, deixant de banda les paraules clau

 • Augmenta la satisfació i fidelització del client

 • Expandeix les teves oportunitats cap al cross selling

 • Suma fonts d'ingressos amb més vendes online

 • Per què la majoria de Cerques Ecommerce són deficients?

  La majoria de pàgines web basen les seves cerques Ecommerce en SKU (Unitat d’Emmagatzament en Stock) per gestionar el seu catàleg, ja que aquesta seria la forma lògica en què els clients poden trobar fàcilment els productes. Tot i així, els usuaris no fan cerques per SKUs: els usuaris buquen productes i serveis que necessiten, a través de la descripció dels seus atributs i característiques.

  Les preguntes d’usuari de 3 o més paraules es consideren massa llargues, i les empreses online inverteixen molts diners en intentar trobar les paraules clau del producte que l’usuari està buscant, però aquestes preguntes tan llargues formen part d’una estructura molt més complexa, que es podria organitzar de la següent forma:

  “Nom ‘popular’ del producte” + “Característiques”

  Les característiques i els noms del producte poden estar en qualsevol ordre, la qual cosa fa que la cerca sigui tot un repte.

  La cerca Ecommerce de Franklin Planner va veure un augment del 35% en el clic d'”Afegir a la Cistella”.   


  Testimonis:

   

   

  “A FranklinCovey Organizational Products ens hem associat recentment amb Inbenta perquè buscàvem una nova eina de cerca que millorés l’experiència del client a la web. Inbenta ha estat una de les empreses amb qui he treballat millor. Quan els vam demanar una presentació del seu software, ens van dir que era una implementació senzilla i que només requeria dues línies de codi per començar-hi a treballar. Jo era escèptic, però van complir la seva paraula. La implementació va complir amb les línies del nostre projecte i ha sobrepassat les meves expectatives. Malgrat que fa poc que hem instal·lat Inbenta, ja hem pogut observar resultats positius, com ara un 20% de conversió de cerca a compra i un 35% d’eficiència de clic a compra. El més impactant de l’implementació va ser el seu seguiment. L’equip d’Inbenta es va fer càrrec de totes les nostres peticions i preguntes, i el termini va ser en menys de 24 hores“. 

  Jared Lee

   

  Vice President, Ecommerce

  FC Organizational Products

   

   

  Com ajuda el Processament del Llenguatge Natural?

  El Processament del Llenguatge Natural identifica el significat global de la pregunta d’usuari enlloc de centrar-se en les paraules clau aïllades. Gràcies a l’ús d’aquests marcs teòrics i models de processament del llenguatge natural, Inbenta ha creat una eina de cerca semàntica (Semantic Search Engine), que permet als usuaris fer cerques complexes a partir de preguntes poc estructurades, ambigües i incompletes en el seu propi llenguatge [natural].

   

  La Ràtio de “Cerca a Compra”

  La ràtio de “Cerca a Compra” (Search to Cart S2C, en anglès) es calcula en base a la quantitat de resultats de cerca que acaben amb una compra. 

  Concertament es calcula segons la fórmula: s2c = compra/cerca, en la qual “compra” és el nombre total de productes que apareixen als resultats de cerca i s’afegeixen al cistell de compra, que es divideix pel total de cerques al motor de cerca de productes. 

  Amb el Processament del Llenguatge Natural hem observat un important creixement de la ràtio S2C. Per exemple, Franklin Planner ha vist un increment del 35% en la conversió de clic a compra

   

  Rentabilitat de la Inversió

  A Inbenta ens dediquem a produir la millor tecnologia en Processament del Llenguatge Natural per a e-commerce. Això permet als nostres clients: 

  • Augmentar els ingressos online gràcies a ràtios de conversió més altes
  • Augmentar els ingressos online mitjançant la millora de l’eficiència “carca-compra” 
  • Augmentar la satisfacció del client i donar una experiència increïble a l’usuari quan busca productes.

   

  Franklin Planner fa poc que ha optimitzat la seva cerca e-commerce amb Inbenta i ja ha obsrevar un 20% de conversió de cerca a compra des de la implementació. S’implementen noves característiques al motor de cerca e-commerce per optimitzar constantment els resultats dels clients. 

   

  La Cerca amb Llenguatge Natural és un concepte amb què tots els negocis hauran d’estar familiaritzats en els pròxims anys. Si s’implementa adequadament, les pàgines web d’e-commerce podran oferir als compradors respostes precises en el moment precís, i d’aquesta manera milloraran les ràtios de conversió i obtindran ingressos addicionals. 

   


  Demana una demo