Cerca Semàntica

És intel·ligent el teu motor de cerca?

Permet evitar els temps d'espera de respostes a la vostra comunitat. La cerca semàntica té una gran visió de futur. Posa les preguntes de la gent en primer lloc mitjançant la comprensió del llenguatge natural. Multilingüe i escalable, aquesta plataforma se centra en la manera de formular una pregunta i ofereix les respostes possibles més rellevants. Amb els últims avenços en "Teoria de Text", incorporem el processament del llenguatge natural instantani, precís i personalitzat a les necessitats de la seva empresa.

Donar als clients la resposta que volen.

 • Incrementa la visió general del client

 • Respostes de màxima rellevància

 • Robust per a grans empreses

 • Fàcil d'implementar

 • Identificació de respostes precises

 • Ajudar el client de forma immediata

 •  

   

  El problema amb els motors de cerca bàsics

  Els motors de cerca més antics no entenen la llengua natural de les persones. Si teniu una gran quantitat de trànsit de correu electrònic redundant és perquè la gent està lluitant per trobar respostes. Quan això succeeix, l’atenció al client és bombardejada amb preguntes comuns. A més, si el vostre centre de suport funciona amb un motor de cerca vell, els vostres agents tindran dificultats per trobar respostes fins i tot als problemes més comuns.

   

  La cerca semàntica és la solució

  El motor de cerca semàntica entén la gent i proporciona respostes precises. Dissenyat per integrar-se ràpidament, és implementable en la majoria d’arquitectures empresarials garantint el servei, la qualitat i l’escalabilitat. La Tecnologia del Llenguatge Natural redueix els temps de resposta i redueix la quantitat de trànsit de correus electrònics de suport al client. Construït amb un servei instantani que té en compte la tecnologia d’aprenentatge adaptativa i intel·ligent que redueix la quantitat de preguntes comunes a les quals els agents contesten; això fa disminuir els costos de suport al client i augmentar la productivitat del ‘help desk’.


   


  Actuem directament on el motor de cerca cobrirà millor les vostres necessitats de negoci

   

  Cerca semàntica per Autoservei

  Des de respostes instantànies, a un assistent (IA) personal les 24 hores que farà d’amfitrió al vostre lloc, vosaltres decidiu com voleu que sigui l’experiència del vostre client. El nostre motor de cerca intel·ligent és intuïtiu i personal quan es connecta a les nostres diferents funcions d’autoservei. No importa l’autoservei que triïn les persones que vénen a la web; experimentaran respostes d’una forma totalment nova.
   

  Oferir suport als agents

  Reduïm els correus electrònics de suport i donem als vostres agents el poder per respondre a la gent abans que contactin amb el departament de suport al client. Les característiques de l’autoservei actuen com un suport per als agents quan s’enfronten a milers de correus electrònics. Fent servir el nostre motor de cerca semàntica al vostre centre de suport al client, aconseguireu uns temps de resposta més ràpids.