Característiques

A diferència dels sitemes d’ajuda tradicionals, els nostres funcionen mitjançant la cerca semàntica i inteligència artificial perquè agents i clients experimentin un servei més ràpid.